Phần thưởng hiện tại Kích hoạt Moakt Email || Dịch vụ email tạm thời dùng một lần

Nhận Crypto

Nhận crypto trong khi sử dụng Moakt

Chúng tôi quyết định tặng quà cho những người dùng đã đóng góp vào thành công của chúng tôi. Do đó, chúng tôi đã bắt đầu một chương trình khen thưởng mà sẽ trả cho người dùng dịch vụ moakt phần thưởng tiền crypto USDT

Làm sao để nhận

Bắt đầu sử dụng dịch vụ! Hệ thống của chúng tôi sẽ bắt đầu thưởng cho bạn dựa trên sự tương tác của bạn với trang web. Nói một cách đơn giản, việc sử dụng moakt sẽ giúp bạn nhận được phần thưởng.

Phần thưởng là gì

Tại thời điểm này, chúng tôi quyết định sử dụng tiền crypto USDT làm phần thưởng. Chúng tôi cũng đang có kế hoạch bao gồm các tùy chọn khác, chẳng hạn như BTC và ETH trong tương lai.

Luật tham dự

Các quy tắc sau áp dụng cho người dùng tham gia vào hệ thống khen thưởng:

  • - Tại thời điểm này, phần thưởng dựa trên phiên. Nếu bạn kết thúc phiên trước khi nhận phần thưởng của mình, bạn sẽ mất chúng.
  • - Việc sử dụng Bots bị cấm, chúng tôi sẽ phát hiện và trừng phạt những người dùng Bots. Chúng tôi có quyền hủy bất kỳ khoản thanh toán nào nếu nghi ngờ rằng bot đã được sử dụng.
  • - Đảm bảo rằng địa chỉ ví của bạn và mạng đã chọn là chính xác. Không thể thay đổi việc chuyển tiền và đội moakt sẽ không thể khôi phục bất kỳ số tiền nào bị mất do thông tin sai.
  • - Số tiền rút tối thiểu là 2,00 USDT và nhóm moakt sẽ chi trả các khoản phí phát sinh tại thời điểm đấy để bạn nhận được toàn bộ số tiền.
  • - Tất cả các chuyển khoản đều được xem xét thủ công tại thời điểm đấy, do đó, một số khoản thanh toán có thể mất đến 24 giờ trước khi được thực hiện.

Cách rút

Bạn có thể xem và quản lý phần thưởng của mình bằng cách truy cập trang phần thưởng hoặc nhấp vào hộp phần thưởng trên trang moakt.

Lưu ý quan trọng

  • - Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề gì khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của trang web. Chúng tôi rất vui lòng giúp đỡ.
  • - Chúng tôi liên tục làm việc để nâng cấp chương trình khen thưởng nên do đó hệ thống khen thưởng có thể được nâng cấp hoặc thay đổi mà không cần thông báo.
  • - Đây là phiên bản beta và có thể xuất hiện các vấn đề và sự cố khiến chúng tôi phải tạm thời vô hiệu hóa hệ thống. Chúng tôi đang cố gắng cung cấp hệ thống khen thưởng tốt nhất.


Tài liệu này được cập nhật gần đây nhất vào 10 tháng 4, 2022

Bản quyền dịch vụ Moaktmail
www.moakt.com